White Rocks

Merkezin Amaçları

Merkezin temel amaçları, İrlanda’nın edebiyatı, kültürü, sanatı, tarihi ve benzeri sosyal bilimler alanlarında yapılan akademik çalışmaların ülkemizdeki tanınırlığını ve bilinirliğini artırmada öncü görev üstlenmek; sözü edilen konular kapsamında İrlanda ve Türkiye arasındaki toplumsal iletişimi destekleyici rol oynamak; aydınlatıcı, yaratıcı, eleştirel düşünceyi teşvik eden çağdaş bir araştırma ortamı yaratarak bu alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapan akademisyenleri fikir alışverişi için bir araya getirmek; yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, ilgili merkezler, kurum ve kuruluşlarla disiplinlerarası ve disiplinlerüstü araştırma-inceleme çalışmaları başlatarak, projeler geliştirerek, ortak çalışmaları özendirmek ve yürütmek; bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, eğitimler vererek ve ulusal ve uluslararası mecralarda Merkezin çalışma alanıyla ilgili yayınlar yaparak bilgi ağına katkıda bulunmaktır.