top of page
White Rocks

Merkezin Amaçları

Merkezin temel amaçları, İrlanda’nın edebiyatı, kültürü, sanatı, tarihi ve benzeri sosyal bilimler alanlarında yapılan akademik çalışmaların ülkemizdeki tanınırlığını ve bilinirliğini artırmada öncü görev üstlenmek; sözü edilen konular kapsamında İrlanda ve Türkiye arasındaki toplumsal iletişimi destekleyici rol oynamak; aydınlatıcı, yaratıcı, eleştirel düşünceyi teşvik eden çağdaş bir araştırma ortamı yaratarak bu alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapan akademisyenleri fikir alışverişi için bir araya getirmek; yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, ilgili merkezler, kurum ve kuruluşlarla disiplinlerarası ve disiplinlerüstü araştırma-inceleme çalışmaları başlatarak, projeler geliştirerek, ortak çalışmaları özendirmek ve yürütmek; bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, eğitimler vererek ve ulusal ve uluslararası mecralarda Merkezin çalışma alanıyla ilgili yayınlar yaparak bilgi ağına katkıda bulunmaktır. 

bottom of page